Ortopedická obuv

Je významným léčebně preventivním zdravotnickým prostředkem určeným ke korekci vrozených i získaných vad nohou a podpoře nožních kleneb. Svými vlastnostmi může ortopedická obuv vady korigovat, kompenzovat a pokud to lze i kosmeticky zakrýt. Ortopedická obuv individuálně zhotovená je obuv vyrobená na základě měrných podkladů sejmutých ortopedickým technikem. Každý dílec obuvi se vyrábí ručně podle dispozic konkrétního měrného listu. Široká nabídka materiálů, barev a vzorů je předpokladem uspokojení požadavků a nároků pacientů – zákazníků. Materiálová skladba musí být v souladu se zdravotními atesty. Volba konstrukce, použité materiály je určující ve vztahu k vadě a funkčnímu použití obuvi.

U ortopedické obuvi Pojišťovna hradí:

Skupina Kód Název Předepisující lékař Užitná doba Úhrada ZP
24 4000045 Obuv ortopedická individuálně zhotovená – jednoduchá do 18let DIA,CHI,ORP,ORT,REH,REV 2 páry/ 1 rok 50%
24 4000046 Obuv ortopedická individuálně zhotovená – jednoduchá od 19 let DIA,CHI,ORP,ORT,REH,REV 2 páry/ 3 roky 50%
24 4000047 Obuv ortopedická individuálně zhotovená – středně složitá do 18let DIA, CHI, ORP, ORT, POP, REH, REV a J16 2 páry/ 1 rok 90%
24 4000048 Obuv ortopedická individuálně zhotovená – středně složitá od 19et DIA, CHI, ORP, ORT, POP, REH, REV a J16 2 páry/ 3 roky 90%
24 4000049 Obuv ortopedická individuálně zhotovená – velmi složitá do 18let DIA, CHI, ORP, ORT, POP, REH, REV 2 páry/ 1 rok 90%
24 4000050 Obuv ortopedická individuálně zhotovená – velmi složitá od 19et DIA, CHI, ORP, ORT, POP, REH, REV 2 páry/ 3 roky 90%
24 4000051 Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou – přímá součást protetického ZP nebo obuv nahrazující přístroj DIA, CHI, ORP, ORT, POP, REH 2 páry/ 1 rok 99%

U kódu  4000051 je nutné předložení  příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci.

Ortopedickou obuv předepisují lékaři:
DIA –  diabetolog
CHI – chirurg
ORP – ortopedický protetik
ORT – ortoped
REH – rehabilitační lékař
REV  – revmatolog
POP –  zvláštní odborná způsobilost v popáleninové medicín
J16 – odborné pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou


Ortopedické vložky

Dalším důležitým prvkem péči o nohy jsou kvalitní ortopedické vložky, jsou to vložky vyráběny přesně a důsledně (obdobně jako ortopedická obuv) podle individuální potřeby klienta na míru jeho nohou. Všechny typy vyráběných vložek mají kompenzovat drobná postižení plosek nohou a napomáhat vyrovnání vadného postoje a odlehčení bolestivých míst. K dispozici pro tuto výrobu jsou různé druhy materiálů. Typ vložek doporučí protetický technik na základě předpisu nebo doporučení lékaře.

U ortopedických vložek Pojišťovna hradí:

Skupina Kód Název Předepisující lékař Užitná doba Úhrada ZP
24 4000052 Vložky ortopedické speciální individuálně zhotovované DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV 2 páry/ 1 rok 80%
24 4000053 Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku (dětská) ORP, ORT, REH, REV 2 páry/ 1 rok 400,20 Kč / 1 pár

Ortopedické vložky předepisují lékaři:
DIA –  diabetolog
TRA – traumatolog
ORP – ortopedický protetik
ORT – ortoped
REH – rehabilitační lékař
REV  – revmatolog


Měrné podklady a diagnostika chodidel

K výrobě ortopedické obuvi a ortopedických vložek využíváme :

  • Měření Plantografem

  • Sádrové odlitky

  • Nášlapné pěny


Opravy a úpravy ortopedické obuvi

U oprav a úprav ortopedické obuvi Pojišťovna hradí:

Skupina Kód Název Předepisující lékař Úhrada ZP
30 4100006 Opravy terapeutické části ortopedické obuvi individuálně zhotovené DIA,CHI,ORT,ORP,REH 75%
30 4100007 Úpravy ortopedické obuvi individuálně zhotovené DIA,CHI,ORT,ORP,REH 2x za rok 100%

U kódů 4100006 a 4100007 je nutné předložení  příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci.

Ortopedickou obuv předepisují lékaři:
DIA –  diabetolog
CHI – chirurg
ORP – ortopedický protetik
ORT – ortoped
REH – rehabilitační lékař

Ortopedické úpravy standardní obuvi

Ortopedické úpravy provádíme do standardní obuvi, jedná se o zvýšení podešve, vystavění podešve, zabudování podélné a příčné klenby, odlehčení pro patní ostruhy a odlehčení bolestivých míst, popř. zapracování ortopedických vložek do obuvi.